Loading Events

Medlemsmøde januar 2023

DFDMS afholder medlemsmøde med fremvisning af habitatet ”Lunark”, og efterfølgende foredrag ved

rumarkitekt Sebastian Aristotelis og rumforsker og læge Peter Norsk.

Den 16. januar 2023
16:30 – 19:00

Dansk Arkitektur Center, Bryghuspladsen 10, 1473 Kbh

Tilmelding, mhp. adgang til udstillingen og forfriskninger, til bjoern.arenkiel@regionh.dk senest d. 6. januar.

Vi glæder os til at se jer.
Bestyrelsen, DFDMS