BESTYRELSE

Mads Klokker
FORMAND

Mads Klokker

Læge, cand.med.

Tiltrådt: 2018

formand@dfdms.dk

Akademimedlem i AsMA & ICASM (hhv. selskaber for amerikansk rum- og flyvemedicin og international flyvemedicin). Klinikchef, overlæge. Øre-næse-halskirurgisk & Audiologisk Klinik (inkl. Militær Flyvemedicin), Rigshospitalet.

Daniel_Bidstrup
KASSERER

Daniel Bidstrup

Læge, cand.med.

Tiltrådt: 2015

kasserer@dfdms.dk

Læge Københavns Universitet 2016. Aktuelt reservelæge i Forsvaret. Udannet erhvervsdykker 2009. Prægraduat forskning ved trykkammeret, Rigshospitalet 2014.

Morten_Sejer_Hansen[1]
NÆSTFORMAND

Morten Sejer Hansen

Læge, Ph.d.

Tiltrådt: 2016

kontakt@dfdms.dk

Født 1985. Uddannet fra Københavns Universitet 2013

Ansat ved Radiologisk afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler.

kamilia_funder
SEKRETÆR

Kamilia Funder

Læge, Ph.d.

Tiltrådt: 2016

kontakt@dfdms.dk

Født 1979. Uddannet fra Københavns Universitet, 2010.

Ansat ved Anæstesiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge.

Erik C. Jansen
MEDLEM

Erik C. Jansen

Læge, dr.med.

Tiltrådt: 2018
(Æresmedlem)

kontakt@dfdms.dk

Speciallæge i anæstesiologi 1981, overlæge Rigs-hospitalet 1989 – 2013, heraf chef for trykkammeret fra 1993. Autoriseret dykker-læge 2004 -. Rådgiver i forbindelse med hyperbart arbejde ved konstruktion af Københavns Metro 1999 og 2013-17. Anerkendt som ”Level III Expert in Baromedicine”  af European Committee for Hyperbaric Medicine (juli 2017).

MEDLEM

Benny Bardrum

Læge, cand.med.

Tiltrådt: 2018

kontakt@dfdms.dk