BESTYRELSE

Mads Klokker
FORMAND

Mads Klokker

Læge, cand.med.

Tiltrådt: 2018

formand@dfdms.dk

Akademimedlem i AsMA & ICASM (hhv. selskaber for amerikansk rum- og flyvemedicin og international flyvemedicin). Klinikchef, overlæge. Øre-næse-halskirurgisk & Audiologisk Klinik (inkl. Militær Flyvemedicin), Rigshospitalet.

logo-dfdms
KASSERER

Jesper Borchorst Yde

Læge, cand.med.

Tiltrådt: 2019

kasserer@dfdms.dk

Født 1972. Funktionsledende overlæge ved de audiologiske klinikker tilknyttet Øre-, næse-, halskirurgisk klinik, Rigshospitalet.
ØNH konsulent for Flyvemedicin-CPH

Civilt dykkercertifikat (CMAS **)
Civilt flyvecertifikat (DK+USA), single enginge land, deponeret

image1
NÆSTFORMAND

Malene Svahn

Læge

Tiltrådt: 2019

kontakt@dfdms.dk

Født 1981.  Uddannet Københavns universitet 2007.

Afdelingslæge ved øre, næse, hals og audiologisk klinik, Rigshospitalet

kamilia_funder
SEKRETÆR

Kamilia Funder

Læge, Ph.d.

Tiltrådt: 2016

kontakt@dfdms.dk

Født 1979. Uddannet fra Københavns Universitet, 2010.

3. år af HU i anæstesi.

Erik C. Jansen
MEDLEM

Erik C. Jansen

Læge, dr.med.

Tiltrådt: 2018
(Æresmedlem)

kontakt@dfdms.dk

Speciallæge i anæstesiologi 1981, overlæge Rigs-hospitalet 1989 – 2013, heraf chef for trykkammeret fra 1993. Autoriseret dykker-læge 2004 -. Rådgiver i forbindelse med hyperbart arbejde ved konstruktion af Københavns Metro 1999 og 2013-17. Anerkendt som ”Level III Expert in Baromedicine”  af European Committee for Hyperbaric Medicine (juli 2017).

MEDLEM

Benny Bardrum

Læge, cand.med.

Tiltrådt: 2018

kontakt@dfdms.dk