BESTYRELSE

FORMAND

Mads Klokker

Læge, cand.med.

Tiltrådt: 2018

Akademimedlem i AsMA & ICASM (hhv. selskaber for amerikansk rum- og flyvemedicin og international flyvemedicin). Klinikchef, overlæge. Øre-næse-halskirurgisk & Audiologisk Klinik (inkl. Militær Flyvemedicin), Rigshospitalet.

KASSERER

Jesper Borchorst Yde

Læge, cand.med.

Tiltrådt: 2019

Født 1972. Funktionsledende overlæge ved de audiologiske klinikker tilknyttet Øre-, næse-, halskirurgisk klinik, Rigshospitalet.
ØNH konsulent for Flyvemedicin-CPH

Civilt dykkercertifikat (CMAS **)
Civilt flyvecertifikat (DK+USA), single enginge land, deponeret

NÆSTFORMAND

Malene Svahn

Læge

Tiltrådt: 2019

Født 1981.  Uddannet Københavns universitet 2007.

Afdelingslæge ved øre, næse, hals og audiologisk klinik, Rigshospitalet

SEKRETÆR

Christina Rydahl Lundin

Speciallæge i Anæstesiologi.

Tiltrådt: 2021

Født 1981.  Uddannet Københavns universitet 2007.

Afdelingslæge ved øre, næse, hals og audiologisk klinik, Rigshospitalet

MEDLEM

Bjørn Arenkiel

Læge.

Tiltrådt:

MEDLEM

Peter Souza Ric-Hansen

Læge, cand.med.

Tiltrådt: 2021

Jeg er speciallæge i almen medicin.

Jeg er autoriseret dykkerlæge af Søfartsstyrelsen efter dykkermedicinsk uddannelse i Canada i 2006.

Dykkercertifikater: PADY Advanced, CMAS 2 stjernet, CMAS Nitrox og Erhvervsdykkercertifikat

Jeg har været den ledende og ansvarshavende dykkerlæge i det danske forsvar  i perioden fra 01/10 2006 til 01/06 2021.

Jeg har været den lægefaglig danske repræsentant i Underwater Diving Working Group (UDWG) i NATO  i perioden fra 30/03 2009 til 01/06 2021.

Jeg har været den lægefaglige danske repræsentant i European Diving Technology Committee (EDTC) i perioden fra 19/03 2012 til 01/06 2021.

Jeg har tidligere været sekretær i Dansk Militær Medicinsk Selskab (DMMS)