OM MEDLEMSKABET

Ved spørgsmål kontakt kasserer Daniel Bidstrup på mail:

 Kasserer@dfdms.dk

Ønsker du at melde dig ind – klik her

 

Årskontingent udgør p.t.:

Ordinære medlemmer:  200 kr.

Firmamedlemmer: 500 kr.

Udlandsbeskæftigede medlemmer: 0 kr.

Æresmedlemmer: 0 kr.

Ekstraordinære medlemmer: 200 kr.

Medicinstuderende:  100 kr.

70 år og derover: 0 kr.

Ikke-erhvervsaktive medlemmer: 0 kr.