Loading Events

Generalforsamling 2020

- Virtuelt via video fra egen PC 

 

Kære flyve- og dykkemedicinske medlemmer

Dansk Flyve- og Dykkemedicinsk Selskab indkalder hermed alle medlemmer til generalforsamling lørdag den 19. september 2020 kl. 11:00.

Grundet tiden med diverse coronarestriktioner, er de ellers planlagte medlemsmøder udsat/aflyst ligesom Generalforsamling er besværliggjort. Bestyrelsen har dog valgt at forsøge at holde fast i generalforsamlingen via video kommunikationsværktøjet Zoom, som er uafhængig af hvilken type computer man anvender.

Dagsorden - Virtuelt via video fra egen PC

11:00-12.00: Generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning v. formand Mads Klokker
 3. Fremlæggelse af regnskab v. kasserer Daniel Bidstrup
 4. Indkomne forslag fra selskabets medlemmer
 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. Valg af bestyrelse:
  • Medlemmer pÃ¥ valg: Benny Bardrum, Erik Jansen og Daniel Bidstrup.
  • Benny er villig til at lade sig skifte ud
  • Erik ønsker ikke genvalg.
  • Daniel falder for 5-Ã¥rs grænsen
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

(Der vil ved dette møde ikke være faglige indslag)
Ad Zoom:

Zoom er et gratis og meget anvendt video softwareprogram som kan installeres på smartphones, tablets og computere uafhængig af platform. Kl. 11:00 d. 19/9 2020 vil det være muligt at logge ind ved at anvende tilsendte link og kode.

Mvh
DFDMS bestyrelse