FAGOMRÅDE

Fagområdet flyve- og dykkemedicin
Fagområdet flyve- og dykkemedicin varetages af Dansk Flyve- og Dykkemedicinsk Selskab (DFDMS) som det eneste nationale selskab under De Lægevidenskabelige Selskaber. Selskabet har gennem årtier haft en medlemsskare på omkring 200. Selskabet har en bestyrelse på 6 medlemmer (3 primært flyvemedicinske interesserede læger og 3 primært dykkemedicinsk interesserede læger). Selskabet har 3 – 4 medlemsmøder årligt af blandet flyvemedicinsk og dykkemedicinsk indhold. Selskabet afholder desuden kurser og workshops indenfor området ligesom selskabet står til rådighed for diverse forespørgsler fra både privatpersoner, organisationer og myndigheder. Selskabet har bred kontakt til nationale og internationale søsterorganisationer og eksperter indenfor selskabets område. Traditionelt deles flyve- og dykkemedicin op i hver sit område omend der er en hel del overlappende områder