Velkommen til hjemmesiden

Kære Alle,

Velkommen til den nye hjemmeside.
Vi har længe haft et ønske om at opdatere hjemmesiden og gøre den mere tidssvarende.
Efter en del forberedelser lancerer vi hermed den nye hjemmeside der skal gøre det nemmere og mere overskueligt at være medlem af Dansk Flyve- og Dykkemedicinsk selskab.

Hjemmesiden indeholder en lang række funktioner der gennem den næste tid vil blive opdateret jævnligt. Kort kan det nævnes at vi har gjort det nemt at se og tilmelde sig kommende begivenheder, samt se beskrivelser og billeder af tidligere begivenheder. Yderligere har vi samlet en række relevante links der relaterer sig til Flyve- og dykkemedicinske emner, herunder links til aeromedical guidelines, samt oversigter over flyve- og dykkerlæger i Danmark.
Vi har endvidere oprettet siden Publikationer hvor vi jævnligt vil fremhæve en artikel der beskæftiger sig med flyve- og dykkemedicinske problemstillinger.

Med lanceringen af den nye hjemmeside ønsker vi at skabe en platform for vore medlemmer hvor flyve- og dykkemedicinske emner kan diskuteres og præsenteres. Vi har et håb om at vore medlemmer i højere grad bliver inddraget i planlægningen af fremtidige faglige møder, og har derfor gjort det muligt at komme med forslag direkte til bestyrelsen ved hjælp af et enkelt klik.

På bestyrelsens vegne vil vi gerne takke for jeres dedikation og håber at se jer til mange fremtidige møder.

De bedste hilsner

Bestyrelsen

Besøg ved byggeriet af metrocityringen

Dansk Flyve- og dykkemedicinsk selskab havde arrangeret et spændende møde der gik til byggeriet af den nye metrocityring.

Foredraget startede med en introduktion til tilgangen til byggeriet samt de udfordringer der havde vist sig undervejs – herunder lommer med giftige gasarter, arbejdsulykker og en udfordrende undergrund. Herudover blev vi introduceret til de dykkemedicinske udfordringer. Disse er begrænset til et ganske lille område – spidsen af selve ´boremaskinen´ der står under tryk. Dette tryk udsættes arbejdere for under udskiftning af diverse dele i spidsen af boret.

Efter en sikkerhedsbriefing gik turen til Rådhuspladsen og ned i dybet gennem den kommende station.

Efter en kortere vandretur gennem gangene nåede vi selve boret nogenlunde under det ene hjørne af Tivoli. Denne maskine er en 70-80 meter lang maskine hvor mange dele af skabelsen af en tunnel sker samtidigt. Der bores og borematerialet føres væk og bagud til ventende små togvogne, betonelementer monteres og togskinner til de førnævnte vogne lægges. De endelige togskinner anlægges senere. Ombord på denne maskine mødte vi de hårdtarbejdende italienere for hvem arbejde under trange beskidte kår i fremmede lande er en livsstil.

Vi takker dem og Salinitet for det spændende besøg!

Invitation til Kamilia Funders PhD-forsvar

Torsdag d. 6. april 2017 kl. 14.00, skal Læge Kamilia S. Funder forsvare sin Ph.d. med titlen:

“Implementation of a helicopter emergency medical system: Effects on mortality, labour market affiliation and quality of life”

Alle er velkomne til at deltage. Forsvaret vil forgå i Auditorium 1 på Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.

Kort om projektet:

I maj 2010 blev den første danske Akutlægehelikopter implementeret som en del af det præ-hospitale beredskab i den østlige del af Danmark. Et tidligere studie evaluerede Akutlægehelikopterens mulige effekt på tid til specialiseret behandling og dødelighed for tre tidskritiske patientgrupper: 1) alvorligt tilskadekomne patienter, 2) patienter mistænkt for blodprop i hjertet og 3) patienter mistænkt for blodprop i hjernen. Resultaterne viste, at alvorligt tilskadekomne patienter og patienter med blodprop i hjertet kom hurtigere til højt specialiseret behandling efter implementeringen af Akutlægehelikopteren, hvorimod tid til ankomst på hospitalet for patienter med blodprop i hjernen, var længere i helikopter-gruppen. I gruppen af svært tilskadekomne traumepatienter var der lavere 30-dages dødelighed efter implementeringen af Akutlægehelikopteren ved sammenligning med perioden før implementeringen, mens der for de to øvrige grupper (hvor man sammenlignede helikopter patienter med ambulance patienter), var for få patienter med til meningsfuldt, at kunne vurdere en klinisk relevant forskel i dødelighed.

Helikopterens indflydelse på langtidseffekter, såsom livskvalitet og tilknytning til arbejdsmarkedet blev ikke undersøgt i det tidligere forskningsprojekt. Langtidseffekterne er ekstremt vigtige at undersøge, både for patienter og samfund, da det er essentielt at patienterne også får et værdigt og produktivt liv efter de er udskrevet fra hospitalet.

Derfor var formålet med Kamilia Funders forskningsprojekt, at undersøge langtidseffekterne efter implementering af Akutlægehelikopteren. Projektet fokuserede på overlevelse, funktionsniveau, livskvalitet og tilknytning til arbejdsarbejdsmarkedet, samt forlængede inklusionsperioden fra 1 til 3 år i studierne af blodprop i hjerte og hjerne, for at få flere patienter med.