Velkommen til hjemmesiden

Kære Alle,

Velkommen til den nye hjemmeside.
Vi har længe haft et ønske om at opdatere hjemmesiden og gøre den mere tidssvarende.
Efter en del forberedelser lancerer vi hermed den nye hjemmeside der skal gøre det nemmere og mere overskueligt at være medlem af Dansk Flyve- og Dykkemedicinsk selskab.

Hjemmesiden indeholder en lang række funktioner der gennem den næste tid vil blive opdateret jævnligt. Kort kan det nævnes at vi har gjort det nemt at se og tilmelde sig kommende begivenheder, samt se beskrivelser og billeder af tidligere begivenheder. Yderligere har vi samlet en række relevante links der relaterer sig til Flyve- og dykkemedicinske emner, herunder links til aeromedical guidelines, samt oversigter over flyve- og dykkerlæger i Danmark.
Vi har endvidere oprettet siden Publikationer hvor vi jævnligt vil fremhæve en artikel der beskæftiger sig med flyve- og dykkemedicinske problemstillinger.

Med lanceringen af den nye hjemmeside ønsker vi at skabe en platform for vore medlemmer hvor flyve- og dykkemedicinske emner kan diskuteres og præsenteres. Vi har et håb om at vore medlemmer i højere grad bliver inddraget i planlægningen af fremtidige faglige møder, og har derfor gjort det muligt at komme med forslag direkte til bestyrelsen ved hjælp af et enkelt klik.

På bestyrelsens vegne vil vi gerne takke for jeres dedikation og håber at se jer til mange fremtidige møder.

De bedste hilsner

Bestyrelsen