Rapport om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forvaltning af det flyvemedicinske område

For ca et år siden kunne man i Berlingske Tidende læse om problemer med den øverste danske myndighedslæge indenfor flyvemedicinen. De følgende mange uger fremkom flere og flere avisartikler om at den offentlig ansatte læge havde svindlet på forskellig vis og at det havde stået på i endog mange år.  Et af mange problemer som blev omtalt i starten var denne luftfartslæges dobbeltrolle med både at undersøge bl.a. piloter i egen privatklinik, hvorpå undersøgelsesresultaterne så bagefter blev godkendt i selvsamme myndighed som Luftfartslægen havde sit virke. Der er rejst mistanke om unfair konkurrence overfor andre lægeklinikker med luftfartsundersøgelser. Trafikministeren iværksatte derfor en dybdegående udredning af myndighedens ansvar og håndtering af luftfartslægen, og resultatet af denne udredning er netop udkommet. En redigeret  offentlig udgave på 210 sider kan ses her (eller på Trafikministeriets hjemmeside).
Luftfartslægen blev øjeblikkelig fyret og derpå politianmeldt med anklage indenfor adskillige kriminelle forhold.