Loading Events

Besøg på Skrydstrup og Generalforsamling 2024

Sted: Flyvestation Skrydstrup, Lilholtvej 2, 6500 Vojens

Kære flyve- og dykkemedicinske medlemmer

Dansk Flyve- og Dykkemedicinsk Selskab inviterer til fagligt besøg på flyvestation Skrydstrup lørdag den 9. marts 2024 kl. 13:00.
I forlængelse med dette vil der blive afholdt generalforsamling.

Dagsorden –

12:50: Mødes i opmarchbåsen før vagten til flyvestation Skrydstrup
13.00: Samlet gang til vagten mhp udlevering af gæstekort.
13.15: Samlet indkørsel.
13.30-15.30: Flyvefysiologisk uddannelse i forsvaret, relevante cases og demo af enkelte uddannelses elementer.
15.45-17.00 Redningshelikopteren/SAR på Flyvestation Skrydstrup

17.15-18.45 Generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning v. formand Malene Svahn
 3. Fremlæggelse af regnskab v. kasserer Jesper Yde
 4. Indkomne forslag fra selskabets medlemmer
 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. Valg af bestyrelse:
  Medlemmer på valg: Jesper Yde,
  Jesper kan ikke genvælges
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Der vil undervejs blive serveret snacks og drikkelse.

Tilmeldelse skal ske til Lars på doc@aeromed.dk.
Max antal er 20 – tilmelding er BINDENDE. Bustransport har desværre ikke kunnet lade sid gøre hvorfor vi opfordrer til samkørsel. Kørselsgodtgørelse dækkes af DFDMS.

Mvh
DFDMS bestyrelse