Invitation til Kamilia Funders PhD-forsvar

Torsdag d. 6. april 2017 kl. 14.00, skal Læge Kamilia S. Funder forsvare sin Ph.d. med titlen:

“Implementation of a helicopter emergency medical system: Effects on mortality, labour market affiliation and quality of life”

Alle er velkomne til at deltage. Forsvaret vil forgå i Auditorium 1 på Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.

Kort om projektet:

I maj 2010 blev den første danske Akutlægehelikopter implementeret som en del af det præ-hospitale beredskab i den østlige del af Danmark. Et tidligere studie evaluerede Akutlægehelikopterens mulige effekt på tid til specialiseret behandling og dødelighed for tre tidskritiske patientgrupper: 1) alvorligt tilskadekomne patienter, 2) patienter mistænkt for blodprop i hjertet og 3) patienter mistænkt for blodprop i hjernen. Resultaterne viste, at alvorligt tilskadekomne patienter og patienter med blodprop i hjertet kom hurtigere til højt specialiseret behandling efter implementeringen af Akutlægehelikopteren, hvorimod tid til ankomst på hospitalet for patienter med blodprop i hjernen, var længere i helikopter-gruppen. I gruppen af svært tilskadekomne traumepatienter var der lavere 30-dages dødelighed efter implementeringen af Akutlægehelikopteren ved sammenligning med perioden før implementeringen, mens der for de to øvrige grupper (hvor man sammenlignede helikopter patienter med ambulance patienter), var for få patienter med til meningsfuldt, at kunne vurdere en klinisk relevant forskel i dødelighed.

Helikopterens indflydelse på langtidseffekter, såsom livskvalitet og tilknytning til arbejdsmarkedet blev ikke undersøgt i det tidligere forskningsprojekt. Langtidseffekterne er ekstremt vigtige at undersøge, både for patienter og samfund, da det er essentielt at patienterne også får et værdigt og produktivt liv efter de er udskrevet fra hospitalet.

Derfor var formålet med Kamilia Funders forskningsprojekt, at undersøge langtidseffekterne efter implementering af Akutlægehelikopteren. Projektet fokuserede på overlevelse, funktionsniveau, livskvalitet og tilknytning til arbejdsarbejdsmarkedet, samt forlængede inklusionsperioden fra 1 til 3 år i studierne af blodprop i hjerte og hjerne, for at få flere patienter med.